Ο ΠΑΛΜΟΣ του Σαββάτου 24 Μαρτίου 2018

Ποιος είναι ο τυχερός που κερδίζει το ποδήλατο;