Ο Παλμός του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου 2016

2210_1216_palmos-1