Ο ΠΑΛΜΟΣ του Σαββάτου 21 Απριλίου 2018

Ποιος είναι ο τυχερός που κερδίζει το ποδήλατο;