Διαμεσολάβηση: Σε ποιους απευθύνεται και ποιον αφορά…

Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι μια νέα προσέγγιση στην επίλυση διαφορών. Αποτελεί αίτημα της κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι η απάντηση στην ανάγκη ελάφρυνσης των Δικαστηρίων από τη τρομερή πίεση της αναμονής εκκρεμών υποθέσεων.
Η διαμεσολάβηση ‘’mediation’’ είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών με τον οποίο τα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν εκουσίως τις διαφορές τους με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή. Παρ’ όλο που στο εξωτερικό λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία εδώ και δεκαετίες, στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη με τον Νόμο 3898/2010. Η διαδικασία είναι απολύτως εμπιστευτική , σύντομη και τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται μόνο όταν εκείνα το αποφασίσουν με την υπογραφή μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Με διαμεσολάβηση επιλύονται διαφορές ιδιωτικού δικαίου για τις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης. Είναι λύση πολιτισμού και συμβάλλει στη διατήρηση των σχέσεων (οικογενειακών, ενδοεταιρικών κ.λ.π.) των εμπλεκόμενων μερών.

Σε ποιους απευθύνεται η διαμεσολάβηση και ποιον αφορά

Η Διαμεσολάβηση απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να διευθετήσουν τη διαφορά τους σε ένα περιβάλλον εποικοδομητικού διαλόγου και παραγωγικής συζήτησης, ειρηνικά και πολιτισμένα και εκτός δικαστικών αιθουσών.
Απευθύνεται βεβαίως και σε όσους έχουν ταλαιπωρηθεί είτε εξαιτίας μίας απλής αντιπαράθεσης με το άλλο μέρος είτε λόγω μίας ψυχοφθόρας αντιδικίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενδιαφέρονται να μάθουν τα πλεονεκτήματα της, ώστε να εξετάσουν τα περιθώρια επίλυσης της διαφοράς τους με την άλλη πλευρά. Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση και η γνωριμία των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων ε το θεσμό είναι πρωτίστης σημασίας και είναι γεγονός ότι όλοι, όσοι έρχονται σε επαφή με το θεσμό της Διαμεσολάβησης και με την προϋπόθεση ότι η διαφορά τους είναι επιδεκτική Διαμεσολάβησης, την προτιμούν ως τρόπο επίλυσης.

Πλεονεκτήματατης διαμεσολάβησης – συνοπτικά

• Σύντομη διαδικασία επίλυσης των διαφορών τους
• Αποφυγή της παρατεταμένης αβεβαιότητας και ψυχικής φόρτισης, που συνεπάγεται η εμπλοκή σε μία διαφορά
• Βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις ανάγκες, τα αληθή συμφέροντα και τις δυνατότητες των μερών
• Διαχείριση των εντάσεων και μη παρεμπόδιση από αυτές της διαμόρφωσης λύσης
• Συναισθηματική εκτόνωση
• Σφαιρική αντιμετώπιση των πτυχών του εκάστοτε προβλήματος (νομική, οικονομική, ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική κ.λπ.)
• Αποφυγή διαφόρων σημαντικών εξόδων της δικαστικής διαδικασίας (π.χ. έξοδα επίδοσης και δικαστικό ένσημο, το οποίο καταβάλλεται υποχρεωτικά ενώπιον των Δικαστηρίων και είναι ποσοστό του ποσού της εκάστοτε διαφοράς)
• Έλεγχος της έκβασης της διαφοράς από τα ίδια τα μέρη & επίτευξη λύσεων που δεν θα ήταν δυνατό να διαταχθούν από το δικαστήριο
• Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, μη έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ. εμπορικών μυστικών ή διαπροσωπικών σχέσεων)
• Αποκατάσταση των συνεργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ειρηνική και –ενίοτε- η επωφελής διεύρυνση αυτών.

Είμαστε από τις πρώτες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα που τόλμησαν και κατάφεραν να καταστήσουν για τους πελάτες μας τη διαμεσολάβηση έναν προσιτό και άμεσο τρόπο επίλυσης διαφορών είτε για ιδιώτες είτε για εταιρείες. Εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας εγγυημένο, έγκαιρο και οικονομικά προσιτό αποτέλεσμα στις υποθέσεις τους σε σχέση με την κλασική μέθοδο προσφυγής στα Δικαστήρια και την καθυστέρηση έκδοσης δικαστικής απόφασης λόγω των διαρκών αναβολών και των μακρινών δικασίμων. Υποθέσεις, συχνά συναισθηματικά ψυχοφθόρες όπως είναι οι οικογενειακές ή κληρονομικές διαφορές, που θα κρατούσαν χρόνια στα δικαστήρια, όχι με μία αλλά με πολλές δίκες, λύνονται σύντομα και οριστικά στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, η οποία είναι εδώ και χρόνια εξαιρετικά διαδεδομένη σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

° Κατερίνα Μαρίνη Δαμασκού, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Email: info@kmdlaw.gr, Website: www.kmdlaw.gr

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 23 Δεκεμβρίου 2017]