Η ασφάλεια των πληροφοριών (information security)

Η ασφάλεια των πληροφοριών (information security), τις οποίες επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διακινεί μια επιχείρηση, αφορά στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών είτε αυτές είναι σε ηλεκτρονική είτε σε φυσική (χαρτί) μορφή.
Η ασφάλεια πληροφοριών δεν προστατεύει μόνο σχετικά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, αλλά προστατεύει και περιουσιακά στοιχεία (όπως πολύτιμες πληροφορίες) άλλων ενδιαφερόμενων μερών όπως είναι π.χ. οι πελάτες και προμηθευτές ενός οργανισμού.
Στην SUCCESSKeys.GR σας υποστηρίζουμε στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών για την επιχείρηση σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001.
Επιπλέον παρέχουμε σεμινάριο σχετικό με την ασφάλεια των πληροφοριών και τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001. Το σεμινάριο αυτό μπορεί (όπως και κάθε άλλο σεμινάριο) να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:https://www.successkeysgr.com/infosec
Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις πελάτες μας μπορούν να επιθεωρηθούν και πιστοποιηθούν από φορέα πιστοποίησης της επιλογής τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.successkeysgr.com/iso

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 30 Δεκεμβρίου 2017]