Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Άλιμο

  • Παρέμειναν στις θέσεις τους Σιμητροπούλου και Διαμαντής
  • Προστέθηκε η Λουκία Μελισσαράτου στη Διοίκηση

Με απόφαση του Δημάρχου Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αλίμου με θητεία από 1η Αυγούστου 2018 μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Συγκεκριμένα, ορίζονται:

  • Η κα. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών και Νομικών Υπηρεσιών

ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Στέφανο Διαμαντή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Λουκία Μελισσαράτου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

  • Η κα. Θεοδώρα Σύρμα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα καταβάλλονται οι κάθε φύσεως αποδοχές της οργανικής της θέσης, από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Λουκία Μελισσαράτου, Στέφανο Διαμαντή, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

  • Ο κ. Αρτέμης Καραμολέγκος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Στέφανο Διαμαντή, Λουκία Μελισσαράτου, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο. Στον Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  • Ο κ. Στέφανος Διαμαντής, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού

ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Στέφανο Διαμαντή θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Λουκία Μελισσαράτου, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

  • Η κα. Λουκία Μελισσαράτου, Αντιδήμαρχος ΚΕΠ και νέας γενιάς.

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Διαμαντή και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο. Στην Αντιδήμαρχο κα. Λουκία Μελισσαράτου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις 30.7.2018 συνεδρίασαν ο Δήμαρχος με τους απερχόμενους και τους νέους Αντιδημάρχους και τέθηκαν οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Δήμαρχος Αλίμου ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους για τη σημαντική προσφορά τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και δύναμη για τη συνέχεια.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Αυγούστου 2018]