Άλιμος: Εκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Ελ. Ανθρώπου

  • Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου…

Την υπ’ αριθμόν 9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήρθε να επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου με την ψήφιση του θέματος κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ «Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της δύσκολης διέλευσης των οχημάτων από την οδό Ελ. Ανθρώπου στο τμήμα της από την οδό Πανός έως και την Λ. Ιωνίας όπου βρίσκεται και η κεντρική είσοδος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου. Ειδικά κατά τις πρωινές ώρες προσέλευσης γονέων και μαθητών στο σχολικό συγκρότημα αλλά και κατά τις μεσημβρινές ώρες αποχώρησής τους δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στο εν λόγω τμήμα. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στο περιορισμένο πλάτος του οδοστρώματος στο κομμάτι αυτό το οποίο είναι διπλής κατεύθυνσης, και αφετέρου στο ότι τα οχήματα κατοίκων και επισκεπτών σταθμεύουν και στις δύο πλευρές της οδού. Η κατάσταση επιβαρύνεται και από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τμήματος αυτού (έντονη ανωφέρεια στην έξοδο προς την Λ. Ιωνίας). Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την εκ περιτροπής στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Ελ. Ανθρώπου στο τμήμα της από την οδό Πανός έως και την Λ. Ιωνίας, κατά τις ώρες (08:00-15:00) και τους μήνες (Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο) λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Αυτό θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση σημάτων Ρ-41 στην αριστερή πλευρά του εν λόγω τμήματος και Ρ-42 στην δεξιά πλευρά του έτσι ώστε η στάθμευση των οχημάτων να απαγορεύεται στην αριστερή πλευρά τους μονούς μήνες και στην δεξιά πλευρά αντίστοιχα τους ζυγούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα ελευθερωθεί πολύτιμο πλάτος οδοστρώματος έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των οχημάτων κατά τις ώρες και μήνες λειτουργίας του σχολείου. Παρακαλούμε για την έγκριση».

Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν και εισήγαγαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο «την εκ περιτροπής στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Ελ. Ανθρώπου στο τμήμα της από την οδό Πανός έως και την Λ. Ιωνίας, κατά τις ώρες (08:00-15:00) και τους μήνες λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου (Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σειρά του έκανε αποδεκτή κατά πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ με είκοσι μία (21) ψήφους ΥΠΕΡ και μία (1) ΛΕΥΚΟ (Καμαρινού Κυριακή) και ενέκρινε την «Εκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Ελ. Ανθρώπου» σύμφωνα με τα όσα είχαν οριστεί.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Αυγούστου 2018]