Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς: Εν αναμονή του νέου προγράμματος στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους έχοντας αρωγό στο έργο του το φιλοζωικό σωματείο “Φιλοζωική Παρέμβαση Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης”.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη σχετική νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν είναι η ασυλοποίηση και η ευθανασία των ζώων.
Ο βασικός σκοπός του είναι η σταθεροποίηση και μελλοντικά η μείωση του πληθυσμού τους ενώ οι στόχοι του είναι:
• η μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η προστασία των δικαιωμάτων τους και η ευζωία τους, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία
• η υιοθεσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και προώθηση της ζωοφιλίας.
• η προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών και κατ΄ επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το έτος 2018, το τμήμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών αφού κατέθεσε τα απαραίτητα στοιχεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε περίοδο σύνταξης μελέτης για την εφαρμογή του προγράμματος για το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψιν την τεχνογνωσία η οποία αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
Οι δημότες οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε αίτημα που αφορά αδέσποτα ζώα συντροφιάς πρέπει να καλούν στη γραμμή δημότη 15415 για να καταγραφεί το αίτημα τους ώστε να δρομολογηθεί η ικανοποίηση του με την έναρξη του νέου προγράμματος.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 26 Ιανουαρίου 2019]